Λάβετε το δωρεάν υλικό υποστήριξης!

Παρακολουθείτε συχνά ασθενείς που έχουν υψηλά επίπεδα χοληστερόλης; Το Becel ProActiv παρέχει υποστηρικτικά υλικά τόσο για εσάς, τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους ασθενείς σας: κατεβάστε δωρεάν χρήσιμα έντυπα, όπως τον Οδηγό Μείωσης Χοληστερίνης, το Επιστημονικό Φυλλάδιο για τις Φυτικές Στερόλες και την Ανασκόπηση Επιστημονικών Ερευνών για τις Φυτικές Στερόλες.